MapInfo Nordic & Baltic Users Group

github.com

 • 1.  github.com

  Posted 06-21-2018 06:58

  Temaeftermiddag om MapInfo Pro Advanced

  I går afholdte vi et møde i den danske MapInfo brugergruppe, hvor der var fokus på anvendelsen af RasterGIS.

  Volumenberegninger

  Claus Kjærgaard Hansen fra Geograf fortalte om tre anvendelser hos Bornholms Regionskommune, hvor de i høj grad havde haft glæde af volumenberegningensfunktionen. I der første eksempel havde de regnet på hvor meget jord, der kunne opmagasineres på et givet område, hvis man fyldte op til en specifik kote. Det andet andet eksempel havde de regnet på hvor mange kubikmeter sten, der skal bruges til at lave en ny mole ud for en ny sandstrand. Og det sidste eksempel var de ved at se på hvor meget vand man kunne ophobe på et engareal i forbindelse med reetablering af et vandløb.

  See Attachment

  Satellitfotos og regionsstatistik

  Derefter fortalte Rita Hørfarter fra SEGES, om anvendelsen af satellitfotos indenfor landbruget til beregning og analyse af afgrødernes vækstindeks. Hun gennemgik først lidt omkring satellitdata fra Sentinentel og viste efterfølgende praktiske eksempler på beregninger udført med MapInfo Pro Advanced. Til at samle billeder for en enkelt dag, anvender hun et program, der udnytter programmerings-API'et i MapInfo Pro Raster til at automatisere en proces. Programmet kan findes på Github: https://github.com/PeterHorsbollMoller/mbMapInfoRasterTool. Derudover anvendte hun Regionsstatistik-funktionen i MapInfo Pro Advanded til at beregne en række aggregerede værdier ud fra vækstindeks for alle 600.000 marker i Danmark.

  See Attachment

  Synlighedsanalyse

  Anne Mette Egge Olsen fra Orbicon fortalte om et projekt, hvor de havde regnet på synligheden af nye havvindmøller fra sommerhuse på den jyske vestkyst. Med MapInfo Pro Advanced havde de først samlet den danske højdemodel, såvel terræn- som overflade-modellen, for området. Derefter var den blevet resamplet fra 0,4 m til 2 m celler. De brugte så synlighedsanalysen til at beregne hvilke områder man kan se fra toppen af vindmøllerne. Ud fra det kunne de så se hvilke bygninger, der var synlige og dermed hvilke bygninger, der kunne se vindmøllerne. Efterfølgende regnede de også på om man kunne se møllerne i et område på 15 m omkring bygningerne.

  See Attachment

  Introduktion til MapInfo Pro Advanced

  Efter eftermiddagskaffen gennemgik undertegnede en række af funktionerne i MapInfo Pro Advanced. Vi startede med at samle grid-filer fra den danske højdemodel til en samlet fil. Mens denne opgave kørte, kiggede vi på hvad man har adgang til i MapInfo Pro af rasterværktøjer, hvis man ikke har MapInfo Pro Advanced. Faktisk kan man gøre en del, i særdeleshed omkring visualisering, læs evt. mere her: The following link is no longer available. To access this information, copy the title found in the url into the search tool on the top nav bar, or try searching for key words in the post. https://li360.pitneybowes.com/s/question/0D58000003XKVLxCAP/what-are-the-differences-between-the-standard-mapinfo-pro-and-mapinfo-pro-advanced.

  Jeg beregnede et nyt vandhul, som jeg kombinerede med min eksisterende højdemodel ved at opdatere den eksisterende gridfil.

  Derefter viste jeg hvordan man kan danne højdemodeller udfra LiDAR-data og i den forbindelse filtre input data, så man f.eks. kun anvender punkter, der returnerer fra terrænet.

  Jeg kiggede på hvordan man kan anvende Hotspot-analyser til at se nærmere på tætheden af data eller hændelser.

  Og til sidst brugte vi en højdemodel til at lave et klassificeret grid, hvor man inddelte området i et risiko-område og et ikke-risiko-område. Dette kunne man hurtige omdanne til vektor via Polygoniser-værktøjet og efterfølgende vælge adresser/bygninger, der falder indenfor risiko-området og endelig opdatere disse adresser med en højdekote via Punktinspektions-værktøjet.

  See Attachment

  Tak til Aarhus Kommune for lån af lokale og til indlægsholderne for de inspirerende indlæg og demonstrationer