MapInfo Nordic & Baltic Users Group

Fjerne/kontrollere for dobbelte knudepunkter

 • 1.  Fjerne/kontrollere for dobbelte knudepunkter

  Posted 12-11-2017 11:22

  På MapInfo Brugergruppemødet i København blev jeg spugt om problemer med dobbelte knudepunkter i polygoner/polylinjer i forbindelse med overførsel til andre tjenester.

  Jeg nævnte at man bl.a. kunne bruge Snap/Udtynd i MapInfo Pro til at fjerne disse dobbelte knudepunkter.

  Derudover nævnte jeg også et andet program, som jeg vist ikke nævnte ved navn. Navnet på programmet er Remove Duplicate Nodes.

  Det kan udover at fjerne dobbelte knudepunkter også blot markere hvor disse optræder. Programmet tillader at I angiver en tolerance for hvornår knudepunkter skal betragtes som "dobbelte". Som udgangspunkt er dette angivet til 0,1 meter.

  I finder programmet på Community Downloads: http://communitydownloads.pbinsight.com/code-exchange/download/remove-duplicate-nodes.

  Kildekoden findes på github.com.