MapInfo Nordic & Baltic Users Group

MapInfo brugergruppemøde december 2018

 • 1.  MapInfo brugergruppemøde december 2018

  Posted 01-09-2019 02:39
  Edited by Peter Horsbøll Møller 01-09-2019 02:45

  Hej

  Tak til alle jer, der lagde vejen forbi Vikingeskibsmuseet i Roskilde og stor tak til Mikkel og team for at lægge lokaler til brugermødet! Selvfølgelig også en tak til indlægsholderne, der delte ud af deres erfaringer.

  Emnet for dagen var anvendelse af raster-GIS med MapInfo Pro Advanced.

  Vikingeskibsmuseet

  Mikkel Haugstrup Thomsen fra Vikingeskibsmuseet startede med at fortælle om museernes generelle anvendelse af GIS og højdemodeller og gik efterfølgende over til at fortælle lidt mere konkret om nogle anvendelser hos Vikingeskibsmuseet.

  De brugte bl.a. raster-GIS til at lave estimateringer på om en given udgravning af havbunden ville nå ned i et niveau, hvor de kunne risikere at gøre skade på fortidsminder. Hvis de vurderede dette var tilfældet, kunne de også med raster-GIS afgøre, hvor de burde lave deres forundersøgelser i forhold til den estimerede dybde af "fortidsjordoverfladen".

  I kan finde Mikkels præsentation vedhæftet nedenfor: GIS på Vikingeskibsmuseet.

  Bornholms Regionskommune

  Jens Hansen fra Bornholms Regionskommune overtog med at fortælle lidt om et par specikke opgaver han havde løst ved hjælp af MapInfo Pro Advanced. Han havde brugt Volumenberegningen til at beregne hvor mange kubikmeter jord, der var i en stak på en ejendom.

  Derudover fortalte Jens at de brugte droner en del til at lave opmålinger og efterfølgende hentede de resulterende højdemodeller ind i MapInfo Pro Advanced. De havde bl.a. brugt dette til at vurdere hvor meget de kunne hæve vandstanden i et vandløb uden at risikere at oversvømme et par drikkevandsboringer i området.

  Jens viste også hurtigt, hvordan han med Klip-funktionen kunne skære et mindre område ud af en højdemodel.

  I kan finde Jens's præsentation vedhæftet nedenfor: Bornholms Regionskommune.

  Museum Vestsjælland

  Hugo Hvid Sørensen fra Museum Vestsjælland kom også med et par eksempler på anvendelse af raster-GIS.

  Han havde bl.a. sammenlignet højdemodellen fra 2007 med højdemodellen fra 2014/15 for at forsøge at se hvor meget jorden bliver flyttet på markerne af de store landbrugsmaskiner. De resulterede dog også i at han fik nogle meget tydelige visninger af flyvelinjerne. Han havde været lidt i kontakt med SFDE omkring en forklaring på disse fænomener.

  Det var også blevet anvendt til at tydeliggøre en ganske særlig type marker, de højryggede agre. Til dette anvendte han muligheder omkring skyggelægning under Lys og Skygge i MapInfo Pro Advanced.

  I kan finde Hugos præsentation vedhæftet nedenfor: Museum Vestsjælland.

  Routeware

  Uffe Kousgaard fik efter lidt tekniske udfordringer også koblet sig på projektoren og fortalte om nyhederne i den kommende MapInfo RouteFinder 6.0, som der endnu ikke er sat en frigivelsesdato på.

  Blandt nyhederne finder I blandt andet muligheder for at lave klynger ud fra et givent datasæt. Det dækker over at sammenkoble f.eks. 100 punkter i 8 klynger, så de udgør en tilnærmelsesvis gruppe. Dette kan RouteFinder enten gøre via luftlinjeafstande eller den kan anvende et vejnet, så man sikre sig at man ikke kobler punkter sammen påtværs af ufremkommeligt terræn som høje bjerge eller fjorde.

  Derudover kommer der også en ny metode til at visualisere kørselsisokroner i RouteFinder.

  Introduktion til MapInfo Pro Advanced

  Undertegnede, Peter Horsbøll Møller, afsluttede dagen med en kort introduktion til MapInfo Pro Advanced.

  Vi startede med at samle nogle gridfiler fra kortforsyningen. Disse filer kan man med fordel hente via Kortforsyningens FTP-server. Husk at have jeres brugernavn og password klar, så I kan logge på FTP-serveren.

  MapInfo Pro Advanced gør det nemt at samle flere hundrede individuelle gridfiler til en sammenhængende grid-fil med Sammensæt-funktionen under Raster Operationer. Dermed anvenders samme farveskala for hele området og ikke enkeltvis for de små 1x1 km gridfiler.

  Har man brug for at arbejde med et mindre udsnit, kan det nemt skæres ud med Klip-funktionen, enten via et valgt geografisk objekt eller ved ganske enkelt at anvende kortvinduets afgrænsninger.

  Interpolationsmulighederne under Opret Raster giver jeg mulighed for at danne nye raster-filer ud fra f.eks. et punkt-datasæt med kote-værdier. Her kan man anvende enten IDW, Nærmeste Nabo eller en af de andre interpolationsmetode til at interpolere værdier mellem punkterne i input-datasættet.

  Det nye raster-datsæt kan man splejse sammen med det eksisterende datasæt for f.eks. at illustrere placeringen af et nyt vandhul, en ny vej eller lignende. Sammensæt-funktionen giver dig mulighed for enten at oprette et nyt raster-datasæt i denne forbindelse eller at opdaterede det eksisterende datasæt med værdierne fra det netop beregnede raster-datasæt. Det sidste har den fordel at man ikke behøver at skrive det fulde datasæt til harddisken igen. Man opdaterer blot de celler, hvor værdierne skal ændres.

  Endelig viste jeg også hvordan man med Volumen-beregningen kan lave en vurdering af hvor meget jord, der skal graves værk og hvor meget der skal tilføres. Dette kan hjælpe med at vurdere om man eventuelt kan placere sit vandhul eller sin vej en smule anderledes i terrænet for at minimere jordtransporten.

  Næste møde

  Hvor skal vi holde næste møde og hvilke emner skal vi tage op der? Skriv gerne forslag til emner som kommentarer nedenfor og skriv også meget gerne hvis I har mulighed for at lægge lokaler til et brugermøde. Vi forventer at være mellem 30 og 40 til brugermøderne. I er også velkommen til at sende mig en e-mail i stedet for: peter.moller@pb.com.  ------------------------------
  Peter Horsbøll Møller
  Pitney Bowes
  ------------------------------

  Attachment(s)

  pptx
  Museum Vestsjælland.pptx   5.65MB 1 version
  pptx
  Bornholms Regionskomme.pptx   5.15MB 1 version
  pptx
  Vikingeskibsmuseet.pptx   35.38MB 1 version